top of page
  • marith10

Bönens hus. Vad är det?


"Är det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Mark 11:17

Gör inte min Faders hus till en saluhall!"17 Hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet: Iver för ditt hus skall förtära mig. Joh 2:13-17

12Serubbabel, Sealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herrens, sin Guds, röst och till profeten Haggais ord, efter-som Herren, deras Gud, hade sänt honom, och folket fruktade Herren

.13 Då sade Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: "Jag är med er, säger Herren." 14 Och Herren uppväckte en iver hos Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus. Hagg 1:12-14


Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves. 2 Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. Ps 127:1


Bön är ett arbete, ett arbete vi får möjlighet att göra tillsammans. Vi får be Herren att Han väcker upp en iver bland oss, som Guds folk att be för vår bygd, vårt folk och vårt land. Bönen, samvaron med Gud, är A och O för oss som Guds barn. Jesus bad och sökte ständigt sin Faders Ansikte, skulle inte vi då behöva be, tala med Gud vår Far. Att be är som att andas. Utan syre så dör vi. Utan bönen, gemenskap med Gud så tynar vår inre låga bort. All bön är så klart lika värdefull, men vi behöver också be tillsammans, stå tillsammans, inget vedträ som är ensamt brinner särskilt länge…

Finns många olika sorters bön, men bön är gemenskap med Gud, genom Jesu seger på Golgata i den Helige Andens kraft. Det blir kanske lätt att vi använder oss av bön bara när vi behöver något. Men Gud vill umgås med oss, ständigt. Han vill att vi kommer och är med honom. Men det kan vara så svårt ibland. När vi ska be och gå till vårt böneställe är det så mycket som vill ha vår uppmärksamhet…

Vi önskar att Myrbackakyrkan ska vara ett Bönens hus för alla folk. Finns så många olika sorters bön. Hjärtats tysta lågmälda bön inför Gud är lika värdefull som det högljudda hjärtats rop om nåd och förbarmande, inte för att Gud på något sätt är döv, men för att det är angeläget och en iver och en nöd väckts upp inom ett bönehjärta.

Vi kommer under januari månad fokusera på bön, ”bönens hus” kommer att vara ett återkommande ”tema” där vi kommer be för många olika ämnen, i grupp eller var för sig men också dela gemenskapen med varandra och vissa gånger dela nattvarden tillsammans. Kyrksalen kommer att ”göras om” till en plats dit du kan komma och be även andra tider än de som är annonserade, från den 13/1. Använd din dörrkod (har du som medlem inte den och vill komma in för att be hör av dig till Marith 070-690-22 31 el Andreas H 070-547 42 81) och kom till kyrkan själv eller med någon vän och be när du vill på dygnet. Det kommer att vara olika stationer, lite liknande som vi haft under tider av 24/7 bön. Du kan tex. sitta och läsa din bibel, skriva upp tacksägelseämnen, böneämnen, teckna, skriva, även lite pyssel för barnen. Vi ser fram emot en månad med mersmak!

/Församlingsledningen

8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page