top of page
  • Skribentens bildEmil Blom

Uppdaterad information om församlingens verksamhet

Vi har med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens information annonserat att vi ställer in gudstjänster och andra samlingar. Nu har församlingsledningen på nytt samtalat om situationen och vi har kommit fram till följande:

Det är viktigt att lyssna på myndigheterna och därför kan situationen ändras snabbt beroende på hur saker och ting utvecklas. Se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Det innebär att vi inte annonserar i Vansbrobladet/Järna-Nytt utan all info ges via hemsida, och sociala media eftersom det kan ändras väldigt snabbt.

Församlingsledningen bedömer att vi för tillfället kan träffas i små grupper, typ hemgrupper och bedömer att vi kan träffas till en enklare gudstjänst på söndagarna. Men vi måste iaktta följande:

  • Vi får högst samla 50 personer samtidigt.

  • Var och en kommer på egen risk.

  • Alla som kommer har ett ansvar gentemot de andra som kommer.

  • Har du några som helst sjukdomssymtom ska du inte komma.

  • Den som tillhör någon riskgrupp (ålder, sjukdomsbild etc.) ska inte komma.

  • Visa omsorg om dem i din omgivning som är i riskgruppen genom att ringa och erbjuda hjälp som t.ex. att handla.

Nu på söndag den 29 mars KL. 11.00 blir det en enklare gudstjänst i kyrkan där Åke predikar. Ingen barnsamling/"Trappa upp" eller något kyrkkaffe!!!


Alla rekommenderas att kontrollera info på hemsida och social media.

Den som inte tillhör någon hemgrupp och vill vara med i en, kan kontakta Sture.


Min hjälp kommer från Herren som gjort himmel och jord. Ps. 121:2

65 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page