top of page

Om Myrbackakyrkan

Församlingens historia

Vi är fullt övertygade om att Gud kan tala personligt till oss idag. Gud är ingen opersonlig Gud. Han vill ha gemenskap med oss liksom han hade gemenskap med Adam och Eva i lustgården.

Gud har talat och uppmuntrat kristenheten i Dala-Järna att närma sig varandra. Under flera olika omgångar, bl.a. redan på 70-talet, har det varit många gemensamma möten där vi upplevt en fantastisk gemenskap med varandra. Med tiden har det mognat fram en vision om att bli en församling.

 

Försök har gjort och senast under 1999 fördes många samtal och diskussioner mellan de olika församlingarna. Men församlingarna som helhet såg inte att tiden var inne för detta även om många medlemmar tyckte det.

Men trots detta upplevde många av oss kristna i bygden att Gud talade till oss att komma samman. Det behövdes något mer än gemensamma möten då och då. Eftersom det inte var möjligt att de existerande församlingarna gick samman till en församling startade vi Västerdalarnas Friförsamling den 2:a april 2000. Vi samlas till öppna gudstjänster en gång i veckan samt till hemgrupper i olika hem mitt i veckan.

Sedan december 2019 är församlingen en del av samfundet EFK (Evangeliska Frikyrkan).

Vi välsignar de andra församlingarna i bygden och tror att Gud har stora saker i beredskap för vår kommun. Finns Guds välsignelse finns det en framtid och ett hopp för kommunen..

Verkar det intressant är du välkommen till en av våra hemgrupper eller till våra möten. Är du intresserad av att samtala om kristen tro så har vi grupper som möts och samtalar om det och läser Bibeln för att förstå vad den säger. Vi vill lära känna dig och framför allt vill vi att du ska lära känna Jesus som din personlige frälsare.

Församlingens vision är att vara ett tempel för Guds härlighet,

en församling efter Guds hjärta.

Församlingens motto

 är att tillbe den levande Guden, älska och upphöja hans enfödde son Jesus Kristus och verka med den Helige Andes kraft för att utbreda Guds Rike.

Our Mission

Kallelse & Uppdrag

Vi vill förmedla en atmosfär av Gudsnärvaro som präglas av äkthet, förtroende och helighet, och att bereda en miljö där alla generationer kan uppleva tillväxt i tro

Vårt uppdrag  är att göra Jesus känd, trodd och älskad i vår bygd och på olika missionsfält, förmedla Guds nåd och utöva ett positivt inflytande över allt liv i samhället. För att kunna göra det behöver vi nå människor i den kultur de befinner sig i, på ett språk som de förstår för att besegra förutfattade meningar och fördomar.

bottom of page